Hydraulika, Montaż C.O.

Zajmujemy się montażem, wymianą i usuwaniem awarii instalacji centralnego ogrzewania.
W ramach naszych usług hydraulicznych oferujemy:

 • Usuwanie awarii centralnego ogrzewania.
 • Wykonujemy także nowe instalacje centralnego ogrzewania w różnych technologiach.
 • Montaż instalacji podłogowych.
 • Montaż instalacji grzejnikowych.
 • Wymiana grzejników i zaworów.
 • Montaż sprzęgieł hydraulicznych.
 • Odpowietrzanie instalacji centralnego ogrzewania.
 • Montaż kominków z płaszczem wodnym.
 • Montaż kotłów gazowych, kondensacyjnych z otwartą komorą spalania i zasobników ciepłej wody użytkowej

Centralne ogrzewanie to system grzewczy stosowany bardzo powszechnie w domach jednorodzinnych. Najczęściej takie instalacje zasilane są ogrzewaną wodą, którą podgrzewa kocioł olejowy, kocioł na stałe paliwo lub też kocioł gazowy.
Centralne ogrzewanie może być grawitacyjne, to znaczy, że gorąca woda płynie w górę, a zimna w dół, a także pompowe.
Istnieją dwa sposoby prowadzenia instalacji C.O.:
 • system dwururowy, gdzie przewody powrotne i zasilające są układane obok siebie, równolegle
 • system jednorurowy, przy którym przewód zasilający prowadzony jest przez kolejne grzejniki, aż do tego, położonego najdalej. Następnie prowadzi się go z powrotem do źródła ciepła.

Istnieje także tradycyjny sposób tworzenia instalacji centralnego ogrzewania, zwany montażem natynkowym.